Archiv rubriky Aktuality

Nalézáte se v archivu rubriky Aktuality.

Veřejné čtení aneb návrat k autorům

Veřejné čtení aneb návrat k autorům

V rámci března – měsíce knihy, proběhla velmi poutavá akce pod názvem Veřejné čtení aneb návrat k autorům, které máme rádi. Ve třech klubech KSK Liberec – Centrálním klubu seniorů, klubu Česká a klubu seniorů Burianova se od 23. do 25. března 2009 sešli vypravěči se svými posluchači. Z knížek svých oblíbených autorů J. Smetanové, [...]

Vítání jara v Klubu seniorů Burianova

Vítání jara v Klubu seniorů Burianova

Společenskou akci pro své členy a pozvané hosty připravil Klub seniorů Zelené údolí pod vedením paní Houžvičkové a pana Macka na sobotu 21. března 2009. Každá návštěvnice oslavy byla preventivně omlazena jarní pomlázkou a všichni hosté dostali čajovou svíčku, kterou si  večer zapálili na uvítání světla po dlouhé zimě. Společné posezení zahájila Anna Sadílková svým [...]

Národní týden trénování paměti

Národní týden trénování paměti

Dne 20. března 2009 proběhlo v Kontaktu setkání v rámci „Národního týdne trénování paměti“. Tento týden vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a je součástí celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“. Cílem je informovat veřejnost srozumitelnou formou o nových výsledcích výzkumu mozku a přesvědčit seniorskou populaci, že mozek je sval, který se [...]

Spolupráce s Krajskou nemocnicí Liberec a. s.

Dne 16.3.2009  navštívilo SIC s doprovodem zdravotníka  12 pacientů psychiatrického oddělení pro dospělé při Krajské nemocnici v Liberci.  Účelem jejich návštěvy, která se uskutečnila po dohodě mezi  vrchní sestrou  oddělení Mgr. Jolanou Strnadovou a koordinátorkou SIC Alenou Bartoníčkovou, bylo seznámit pacienty s centrem, jehož hlavní náplní je podávat informace o sociálních službách poskytovaných na území [...]

Jedna dotace vyúčtovaná, o druhou zažádáno

V roce 2008 jsme žádali na Ministerstvu práce a sociálních věcí o finanční prostředky na Podporu sociálních služeb s místní působností ve městě Liberec – terénní programy dle §69 zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. Celkové náklady na realizaci projektu činily 643.060,- Kč, z toho 500. 000,- Kč tvořila přidělená dotace. Zbytek nákladů hradilo ze svých prostředků [...]