Archiv rubriky Aktuality

Nalézáte se v archivu rubriky Aktuality.

Výzva ke spolupráci - Letní festival cizinců a národnostních menšin

Výzva ke spolupráci – Letní festival cizinců a národnostních menšin

Rádi bychom Vás touto cestou oslovili s možností podílet se na realizaci letošního již 8. ročníku oblíbené akce pro veřejnost s cílem bořit sociální předsudky – Letní festival cizinců a národnostních menšin “Liberec – jedno město pro všechny” 2019. Akce se uskuteční ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců a Technickou univerzitou v Liberci, a [...]

Z důvodu chřipkové epidemie se ruší Seniorské šibřinky a turnaj Liberecká kuželka

KSK na základě sdělení od Krajské hygienické stanice Liberec přistoupilo k preventivnímu opatření a zrušilo velké akce, které mělo v plánu uspořádat v měsíci únoru. Seniorské šibřinky se uskuteční v náhradním termínu 6. 3. a turnaj Liberecká kuželka v termínu 15. 3. 2019. Plánovaný hospodský kvíz se uskuteční opět až v březnu 2019.

Nabídka pronájmu prostor

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. nabízí za výhodných podmínek k pronájmu prostory pro pravidelnou i občasnou činnost neziskovým organizacím, spolkům, zájmovým skupinám i občanským iniciativám. Prostory se nacházejí v centru města v Palachově ul. 504/7 (bývalá „Liduška“), objekt je bezbariérový, v dosahu MHD, v protějším objektu Plaza je možnost parkování vozidel. V nabídce jsou [...]

Předjarní koncert v obřadní síni liberecké radnice

V předvečer Mezinárodního dne žen se uskutečnil tradiční Předjarní koncert v prostorách obřadní síně liberecké radnice. Všechna místa byla zaplněna ženami, které tak dostaly krásný dárek ke svému svátku. Zazněly známé operní melodie i nejrůznější populární skladby v podání Vladimíra Kořána, Ivety Hejdukové a Jiřího Černého.

XII. Seniorské šibřinky

Ve středu 6. března se uskutečnil již 12. ročník Seniorských šibřinek a účast byla vskutku rekordní. Této akce se zúčastnilo více než 200 seniorů, kteří se přišli pobavit a potěšit s přáteli. Akci slavnostně zahájil ředitel Kontaktu Michael Dufek společně se zakladatelkou Seniorských šibřinek paní Eliškou Ročkovou. Všem přítomným popřáli dobrou zábavu ve společnosti dua [...]