Program HANDICAP – DOSPĚLÝ

CÍL PROGRAMU
Tento program je určený pro zdravotně znevýhodněné osoby ve věku od 18 let a snaží se jim usnadnit začleňování do společnosti a do běžného života.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•    Úspěšně absolvování pohovoru s psychologem
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. -Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Dobrovolník dochází k osamělé zdravotně znevýhodněné osobě do její domácnosti, kde po vzájemné dohodě tráví volný čas různými aktivitami. Dobrovolník zde má roli společníka ochotného s klientem posedět a popovídat si, průvodce na zájmových, sportovních či kulturních akcích. Program je postaven na principu 1 dobrovolník + 1 zdravotně znevýhodněná osoba.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník se schází se zdravotně znevýhodněnou osobou obvykle 1x týdně na 1 až 2 hodiny.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
•   prostory Jedličkova ústavu v Liberci
•   domácnosti zdravotně znevýhodněných osob

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
•    Jedličkův ústav Liberec, p. o.
•    Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.