Program HANDICAP- KAMARÁD

CÍL PROGRAMU
Tento program je určený pro zdravotně znevýhodněné osoby od 15 let a snaží se jim usnadnit začleňování do společnosti a do běžného života.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost
•    Spolehlivost a důvěryhodnost
•    Komunikativnost
•    Ochota dále se vzdělávat

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
•    Dobrovolník či skupina dobrovolníků pomáhá při zajištění chodu pravidelného klubu handicapovaných mladých lidí – klubu K.Li.Ka, je jim společníkem a doprovodem na kulturní nebo sportovní aktivity členů klubu.
•    Dobrovolník přichází pomoci při zajištění jednorázových akcí konaných v Jedličkově ústavu v Liberci.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Dobrovolník přichází do klubu zdravotně znevýhodněných osob v pevně stanovený den v týdnu na 1 – 2 hodiny, anebo jednorázově po dobu realizace jednorázové akce.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
•    Klubovna v Komunitním středisku KONTAKT Liberec, p. o.
•    Prostory Jedličkova ústavu a mimo ně

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
•    Jedličkův ústav Liberec, p. o.
•    klub K.Li.Ka