Dokumenty

Základní dokumenty organizace

Rozpočet organizace

Výběrová řízení

Výroční zprávy Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o.

Zápisy z dozorčí rady Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o.

Informace o ochraně osobních údajů – GDPR 10/2018

Přehled agend – GDPR

 

Informace pro subjekty údajů o jejich právech vyplývajících z nařízení EU – GDPR