Skončil kurz ledních bruslí pro děti

Kontakt se během letošního podzimu věnoval podpoře aktiního trávení volného času dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a připravil pro ně kurz inline a ledního bruslení. Kurz kolečkových bruslí jsme zdárně ukončili 7. října 2018. Hned poté na něj navazoval kurz ledního bruslení, který začínal v sobotu 13. října 2018 a pokračoval až do 10. listopadu 2018 každou sobotu v dopoledních hodinách. Na tréninky na ledních bruslích docházelo 9 dětí, které absolvovaly 5 lekcí za oidborného vedení lektorek Bruslařského klubu Variace v liberecké Home Credit aréně. Děti se naučily základní postavení na bruslích, techniky jízdy a šikovnější i brzdění. Během kurzu bylo na dětech vidět postupně neuvěřitelné zlepšení a pokroky! Níže jsou ke shlédnutí fotografie z jednotlivých tréninků, z kterých odhodlání a radost přímo prýští… :-) Do projektu “Na bruslích po celý rok” se celkově zapojilo 14 dětí. Děti oba kurzy moc bavily, na tréninky se těšily a my pevně doufáme, že jsme v dětech napomohly vypěstovat kladný vztah ke sportu a pohybu.

Děkujeme tímto všem donátorům, díky kterým mohl být projekt realizován. Projekt byl realizován za finanční podpory Nadace AGROFERT, Libereckého kraje a Nadačního fondu Hlas srdce společnosti RENOMIA, a. s.

Editor tohoto článku