Rozloučení s táborem :-)

Na poslední, rozlučkové setkání dětí z přímětstkého tábora Prázdniny ve městě 2018 ve středu 29. srpna 2018 jsme do programu připravili společný táborák. :-) Špekáčky, vůně dřeva, poslední společné hry, zábava, vzpomínání na uplynulé aktivní dva měsíce a a legrace … V takovém prima duchu se poslední setkání neslo. :-)

Před samotným návratem na sídliště a posledním rozchodem jsme se s dětmi rozloučili předáním drobných odměn za účast, které byly převážně tvořeny školními pomůckami.

Také my bychom chtěli vyjádřit poděkování za podporu a spolupráci, a to především těmto subjektům a organizacím:

Nadaci Albert za finanční podporu, bez které by projekt nemohl být v takovém rozsahu a podobě realizován,

Policii ČR a Městské policii Liberec za přípravu zajímavého setkání se strážníky a program na dětském dopravním hřišti v rámci samostatných aktivit tábora,

Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje za zajištění zajímavé exkurze,

Krajské vědecké knihovně v Liberci za zajímavý interaktivní program.

a také všem dalším, kteří nám pomohli s realizací programu; dobrovolníkům, všem zúčastněným lektorům za jejich trpělivost a osobnostní vklad do klimatu a celkové atmosféry tábora a v neposlední řadě také všem příznivcům a zastáncům, kteří nám pomáhali s propagací projektu.

Doufejme, že se zase potkáme za rok u již 9. ročníku tábora! Těšíme se na viděnou i u jiných projektů!

Tým KSK

Projekt Prázdniny ve městě 2018 je podpořen Nadačním fondem ALBERT v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2018.

Editor tohoto článku