Zážitky z kozí farmy

Středeční den čekal na děti z příměstského tábora velmi zajímavý program. Vydali jsme se na vyhlášenou kozí farmu v Pěnčíně. Po krátké cestě autobusem, kdy se děti těšily, co všechno dnes uvidí (protože většina z nich na farmě ještě nikdy nebyla), jsme konečně stanuli před branou tohoto zemědělského ráje. Trochu jsme se zorientovali v areálu, rozdali dětem svačiny a v 10.00 hodin už nás čekala prohlídka sklářské dílny s výkladem slečny průvodkyně. Děti mohly vidět celý proces výroby krásných skleněných korálků i jednotlivé pracovní postupy zaměstnanců dílny, kteří během naší prohlídky pracovali a prohlédnout si různé stroje ve výrobě, polotovary i sklářskou pec. Dozvěděly se různé zajímavosti a to nejen o výrobě skla, ale i o zdejších chovných zvířatech a trochu z historie. Po prohlídce jsme se zabavili výrobou originálních náramků ve zdejší korálkové dílně. Každé dítě si vyrobilo na památku náramek z paměťového drátu a zde vyráběných korálků. Někdo tak měl vlatní ozdobu, někdo dárek pro maminku. Po svačině už nás čekal další bod programu, kterým byla výletní projížďka vláčkem do vesničky Krásná, kde nás průvodkyně provedla zdejším kostelem a pověděla něco málo i o dr. Kittelovi, který tento kostel nechal postavit. Kostel byl pro děti zajímavý především proto, že zde právě probíhaly restaurátorské práce. Po prohlídce kostela i studánky sv. Josefa už jsme se vláčkem vraceli zase zpátky na farmu. Zde měly děti možnost si ještě projít areál a zblízka si prohlédnout množství zde chované zvěře jako např. kozy, ovce, osla, kuřata, prasata, králíky, krávy aj. Zajímavé bylo také zemědělské muzeum, kde byly vystaveny různé staré a již nepoužívané stroje na polní práce jako mlátičky, povozy, hnojníky apod. Některé děti se osmělily a ve zdejší sýrárně ochutnaly i ovčí a kozí sýr, kefír, pomazánky a další speciality.

Výlet se vydařil, dětem se program velmi líbil a bylo opravdu na co koukat. Pokud počasí dovolí, v pátek se s dětmi vydáme na dětské hřiště Smeťák, kde budou moci protáhnout své svaly a užít si zdravý pohyb :-)

Projekt Prázdniny ve městě 2016 je podpořen Nadačním fondem ALBERT a Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

Editor tohoto článku