Zdravotně znevýhodnění

Zdravotně znevýhodnění

Přirozenou součástí života člověka je také společenský život. Lidé zdravotně znevýhodnění mají méně příležitostí libovolně navštěvovat sportovní a kulturní akce. Komunitní  středisko Kontakt Liberec se snaží tuto situaci zlepšit prostřednictvím široké nabídky aktivit pro trávení volného času, ale i vzdělávání. Od 1. 1. 2012 se mohou zdravotně znevýhodnění občané zúčastňovat akcí, které Kontakt pořádá v klubovnách v pátém patře budovy v Palachově ulici, která je dobře přístupná MHD. Před budovou Kontaktu u NG Plaza jsou zastávky většiny autobusů MHD a tramvají. Klubovny v pátém patře jsou přístupné bezbariérovým výtahem. Od dubna 2013 začal při Kontaktu působit samostatný klub pro zdravotně znevýhodněné občany starší 18 let s názvem K.Li.Ka. (klub libereckých kamarádů). Jeho činnost je ale v současné době pozastavena.