Senioři

Senioři

Je všeobecně známo, že populace v České republice stárne, a proto je potřeba problematice seniorů věnovat zvýšenou pozornost. Naše organizace jim pomáhá najít náplň pro volnočasové aktivity a to jak v Centrálním klubu seniorů, tak v klubech v domech s pečovatelskou službou. Přitom není zapomínáno ani na lehké rehabilitační aktivity vedoucí ke zlepšení, či udržení fyzické i duševní kondice seniorů.