Archiv rubriky Aktuality

Nalézáte se v archivu rubriky Aktuality.

HLEDÁME ŘIDIČE SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU

Místo výkonu práce: území města Liberce Charakteristika vykonávané práce: řízení sociálního automobilu, přeprava osob starších 70 let a držitelů průkazů ZTP a ZTP/P Zákonné předpoklady: státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání českého jazyka Platové zařazení: 4. platová třída, cca [...]

Nabídka pronájmu prostor

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. nabízí za výhodných podmínek k pronájmu prostory pro pravidelnou i občasnou činnost neziskovým organizacím, spolkům, zájmovým skupinám i občanským iniciativám. Prostory se nacházejí v centru města v Palachově ul. 504/7 (bývalá „Liduška“), objekt je bezbariérový, v dosahu MHD, v protějším objektu Plaza je možnost parkování vozidel. V nabídce jsou [...]

Komunitní středisko Kontakt připomnělo Světový den proti násilí na seniorech

Komunitní středisko Kontakt připomnělo Světový den proti násilí na seniorech

Kontakt již tradičně připomíná Světový den proti násilí na seniorech, tentokrát u této příležitosti uspořádal v pondělí 19. června 2017 řadu přednášek i divadelní představení. Cílem bylo upozornit na problematiku násilí páchaného na seniorech a tento problém akcentovat ve společnosti. V dopoledních hodinách se v prostorách Kontaktu uskutečnily zajímavé besedy se žáky Základní školy U soudu, kteří na [...]

Setkání s rodiči a dětmi

Setkání s rodiči a dětmi

V soboru 17. června 2017 Kontakt pro děti z tanečních kroužků Amare Čhave a Moderní tance, které se ve školním roce 2016/2017 věnovaly nácviku tanečních choreografií a rozvíjení svých pohybových schopností a dovedností, připravil setkání v rámci rozloučení se školním rokem spojené s vystoupením pro rodiče a opékání špekáčků jako symbolické rozloučení. S dětmi v [...]

Beseda se zástupci Bílého kruhu bezpečí v domech s pečovatelskou službou

Během dnů 14.,15. a 16. června 2017 se uskutečnila na domech s pečovatelskou službou Krejčího, Burianova a Borový Vrch besedy se zástupci Bílého kruhu bezpečí. V domě s pečovatelskou službou Krejčího se sešlo 16 lidí, v DPS Burianova celkem 9, a na Borovém Vrchu 20 seniorů. Slečna Fejksová sociální pracovnice Bílého kruhu bezpečí  velice zajímavě vyprávěla o [...]