Archiv rubriky Senioři

Nalézáte se v archivu rubriky Senioři.

Červnová

Červnová “Dobrokavárna”

V úterý 26. června se dobrovolníci sešli v „Dobrovokavárně“, aby si společně poseděli při kávě a něčem dobrém na zub. Dnešní kavárna se nesla v slavnostnějším duchu, protože se jednalo o poslední neformální setkání dobrovolníků před létem. Po přivítání koordinátorka poděkovala dobrovolníkům, kteří pomáhali při personálním zajištění úspěšného chodu celorepublikové konference k dobrovolnictví, kterou Kontakt pořádal minulý týden, [...]

Grilování v domech s pečovatelskou službou

Během dnů 26., 27. a 28. 06. se konala na DPS Krejčího, DPS Burianova a DPS Borový Vrch akce Grilování. Akcí se dohromady zúčastnilo 113 seniorů. Součástí byla hudba zajištěná hudebníkem Čendou se zpěvačkou Pavlínou, jejichž duo mělo velice pozitivní ohlas. Na těchto akcích byli také oceněni lidé bydlící na DPS, kteří se starají o [...]

Pieta ke Dni památky obětí komunistického režimu

Pieta ke Dni památky obětí komunistického režimu

Statutární město Liberec ve spolupráci s libereckou pobočkou Konfederace politických vězňů uspořádalo ve středu 27. června 2018 pro širokou veřejnost vzpomínkové shromáždění při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu. Pietní akt se uskutečnil od 10.00 hodin u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici. Po úvodním slovu primátora města Liberec Tibora Batthyányho a hejtmana Libereckého kraje Martina Púty, [...]

Liberec hostil dobrovolnickou konferenci

Liberec hostil dobrovolnickou konferenci

Již od roku 2001 se konají každoročně konference, které si kladou za cíl podpořit dobrovolnická centra, organizace, veřejný i soukromý sektor k rozvoji dobrovolnictví v České republice. Letošním pořadatelem v pořadí již 18. konference s názvem „Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy“bylo Komunitní středisko KONTAKT Liberec, které v Liberci provozuje Dobrovolnické centrum AMIKUS, ve spolupráci s HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. [...]

Oslava narozenin manželů Abrahámových

Oslava narozenin manželů Abrahámových

Dne 20. června na Kristýně v Hrádku nad Nisou proběhla oslava narozenin manželů Abrahamových. Mnoho zdraví, štěstí, lásky a životní pohody jim přišly popřát členky klubu RADOST.