Archiv rubriky Národnostní menšiny

Nalézáte se v archivu rubriky Národnostní menšiny.

Setkání s rodiči a dětmi

Setkání s rodiči a dětmi

V soboru 17. června 2017 Kontakt pro děti z tanečních kroužků Amare Čhave a Moderní tance, které se ve školním roce 2016/2017 věnovaly nácviku tanečních choreografií a rozvíjení svých pohybových schopností a dovedností, připravil setkání v rámci rozloučení se školním rokem spojené s vystoupením pro rodiče a opékání špekáčků jako symbolické rozloučení. S dětmi v [...]

Víkendový pobyt pro děti

Víkendový pobyt pro děti

Zase po roce mají děti možnost se zapojit do připravovaného letního pobytu v rekreačním středisku Jachta kemp Holany. Ten letos Kontakt organizuje pro celkem 25 libereckých dětí ve věku 6-12 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Víkendový program tábora bude probíhat v krásném přírodním prostředí kempu obklopeného rybníky a nedalekým městysem. Pro děti bude připraveno spousta [...]

Dovedné ruce tvořily v Botanické zahradě

Dovedné ruce tvořily v Botanické zahradě

Děti, které celý školní rok navštěvovaly volnočasový kroužek Dovedné ruce Komunitního střediska Kontakt, spolu s lektorkou Aničkou Dařbujanovou a dobrovolnicí DC Amikus Zuzkou Černou ve čtvrtek 8. června 2017 navštívily Botanickou zahradu v Liberci. Vydaly se tam společně, aby se pokusily umělecky zachytit a ztvárnit skutečné floristické skvosty, které jsou zde k vidění. Návštěva se [...]

Koně rozdali radost :-)

Koně rozdali radost :-)

V sobotu 3. června 2017 se liberecké děti spolu s lektorkami vydaly autobusem do Machnína, aby navštívily stáj a jízdárnu Prašný Dvůr. Krásné letní počasí ještě umocnilo zážitky, které tu na děti čekaly. Děti se seznámily s prostředím stájí, prohlédly si, kde koně žijí a jak jsou ustájeni, dozvěděly se spoustu informací o jejich chovu, [...]

Výstava “Tady jsem doma” potěší i poučí v iQ Landii

Rádi bychom informovali, že naše putovní výstava s názvem “Tady jsem doma” ode dneška po celý červen 2017 zdobí prostory iQ Landie – konkrétně prostor u hlavní pokladny při vstupu do science centra. Věříme, že i na tomto místě, stejně jako již dříve v budově Nového magiostrátu, Krajské vědecké knihovny, Krajského úřadu Libereckého kraje či [...]