Archiv rubriky AMIKUS

Nalézáte se v archivu rubriky AMIKUS.

HLEDÁME TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA

Charakteristika práce: příprava a realizace vzdělávacích workshopů pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání monitoring v sociálně vyloučených lokalitách města Liberec, plnění úkolů svěřených koordinátorem – především účast a spolupráce na aktivitách určených cílové skupině klientů ohrožených sociálním vyloučením aj. pod metodickým vedením plnění úkolů na úseku preventivní a poradenské činnosti [...]

Hledáme lektory

Hledáme lektory

          Hledáme lektory pro spolupráci na příměstském táboře pro liberecké děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, popř. pro dlouhodobější spolupráci ve školním roce 2017/2018. Více informací v letáčku, nebo u koordinátorky Bc. Veroniky Dufkové (731 643 358, veronika@ksk.libere.cz)

Zkoušky dobrovolníků

Čtvrtek 20. dubna se stal pro naše dobrovolníky – průvodce velice významným dnem. Před 16. hodinou se 9 dobrovolníků sešlo v Městském informačním centru (MIC), aby dnes absolvovalo zkoušky z nového průvodcovského okruhu, po kterém budou návštěvníky Liberce provázet každý čtvrtek od začátku května do konce září. Odborná komise složená z pracovníků MIC posuzovala nejen odborné znalosti [...]

Nový prohlídkový okruh představen dobrovolníkům “Průvodcům”

Ve čtvrtek 13. dubna se sešli dobrovolníci – průvodci před libereckou radnicí, aby si prošli s pracovníky informačního centra a koordinátorkou dobrovolnického centra nově připravenou prohlídkovou trasu, kterou město bude od 1. května nabízet turistům. Letošní trasa má název „Židé v Liberci“ a je organizována ve spolupráci s Židovskou obcí v Liberci. Návštěvníci budou mít možnost seznámeni nejen s historií [...]

Jarní supervize dobrovolníků

V pondělí  13. března se dobrovolníci a zástupci spolupracujících organizací sešli poprvé v roce 2017 na supervizi dobrovolníků, která se uskutečnila v prostorách Kontaktu. Po krátkém přivítání koordinátorkou a sdělení novinek z oblasti dobrovolnictví, dostal slovo PaedDr. Jiljí Novotný, pod jehož vedením proběhly následující dvě hodiny. Ten využil dotazníku, který dobrovolníci obdrželi při příchodu na supervizi a [...]