Archiv rubriky AMIKUS

Nalézáte se v archivu rubriky AMIKUS.

Setkání s rodiči a dětmi

Setkání s rodiči a dětmi

V soboru 17. června 2017 Kontakt pro děti z tanečních kroužků Amare Čhave a Moderní tance, které se ve školním roce 2016/2017 věnovaly nácviku tanečních choreografií a rozvíjení svých pohybových schopností a dovedností, připravil setkání v rámci rozloučení se školním rokem spojené s vystoupením pro rodiče a opékání špekáčků jako symbolické rozloučení. S dětmi v [...]

Dovedné ruce tvořily v Botanické zahradě

Dovedné ruce tvořily v Botanické zahradě

Děti, které celý školní rok navštěvovaly volnočasový kroužek Dovedné ruce Komunitního střediska Kontakt, spolu s lektorkou Aničkou Dařbujanovou a dobrovolnicí DC Amikus Zuzkou Černou ve čtvrtek 8. června 2017 navštívily Botanickou zahradu v Liberci. Vydaly se tam společně, aby se pokusily umělecky zachytit a ztvárnit skutečné floristické skvosty, které jsou zde k vidění. Návštěva se [...]

Komunitní středisko Kontakt získalo významné ocenění v projektu Dobrá duše

Čestné uznání v projektu Dobrá duše za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc v roce 2016, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli získalo ve čtvrtek 8. června 2017 v Praze Komunitní středisko Kontakt Liberec. Ocenění převzal od pořadatelů projektu a jejich patronů, kterými v letošním roce jsou Vladimír Hron, Aleš Cibulka a Taťána Kuchařová, ředitel [...]

Supervize dobrovolníků

V úterý 6. června se dobrovolníci a zástupci spolupracujících organizací sešli ve velké klubovně Kontaktu na supervizi dobrovolníků. Po krátkém přivítání koordinátorkou a jejím informování o novinkách z dobrovolnictví, dostal slovo PaedDr. Jiljí Novotný, pod jehož vedením proběhly následující dvě hodiny. Celá supervize probíhala v novém kabátě. Nejprve každý přítomný pomocí číselné řady 1 – 10 ohodnotil svou [...]

 Dobrovolnice na Dětském dnu v mateřské škole Hvězdička

Dobrovolnice na Dětském dnu v mateřské škole Hvězdička

Ve čtvrtek 1. června se pětice dobrovolnic z programu Dítě a kniha zapojila do realizace Mezinárodního dne dětí v mateřské škole Hvězdička, kam od května loňského roku dochází dětem před spaním číst pohádky. Naše „pohádkové babičky“ se v tento den proměnily v babičky kořenářky, aby s dalšími pohádkovými bytostmi, do kterých se převlékly paní učitelky, v pohádkovém lese pro děti a [...]