prehled-smluv-2019

Přehled uzavřených smluv za rok 2019

smlouva č.001 - Klub Elán
smlouva č.002 - Klub Elán - šipky
smlouva č.003 - Klub Jeřáb
smlouva č.004 - Klub Jeřáb - cvičení
smlouva č.005 - Klub Jiřinky
smlouva č.006 - Klub Jiřinky - cvičení
smlouva č.007 - D.Stará - cvičení
smlouva č.008 - Kardio - cvičení
smlouva č.009 - Klub Nisa
smlouva č.010 - Levicový klub žen
smlouva č.011 - Junák
smlouva č.012 - Klub všemi jazyky
smlouva č.013 - Doleželová - šipky
smlouva č.014 - Klub Sestřičky
smlouva č.028 - Klub Radost
smlouva č.029 - Klub Opera
smlouva č.030 - Elva Help
smlouva č.031 - Klub Naděje
smlouva č.032 - Klub Vesec
smlouva č.033 - Foma klub
smlouva č.034 - SPCCH DIA
smlouva č.035 - SPCCH Dia - cvičení
smlouva č.036 - Klub Pod střechou - šipky
smlouva č.037 - Klub Pod střechou
smlouva č.038 - SPCCH Kardio
smlouva č.039 - Klub APM 1
smlouva č.040 - Klub APM 1 - šipky
smlouva č.041 - Svaz diabetiků
smlouva č.042 - I.Zajícová - cvičení
smlouva č.043 - O.Nováková - stolní tenis
smlouva č.044 - Misijní skup.Křesťanské společenství
smlouva č.045 - Fotoklub Obscura
smlouva č.046 - Dastychová - flamenco
smlouva č.047 - Roska
smlouva č.052 - K.Hubková - jóga
smlouva č.053 - Šebková - břišní tance senior
smlouva č.054 - M.Sutnar - PC kurzy senior
smlouva č.055 - V.Vráblík - PC kurzy senior
smlouva č.056 - Česká beseda
smlouva č.057 - Klub Jizerka
smlouva č.058 - Soubor Jizerka - lidové písně a tance
smlouva č.059 - Áčová - twirling
smlouva č.060 - Klub Kardio
smlouva č.061 - J.Štryncl - cvičení
smlouva č.063 - Mgr. Krtičková
smlouva č.064 - I.Zajícová - cvičení
smlouva č.069 - Matylda a Tylda - pěvecký sbor senior
smlouva č.070 - M. Štěpanovič - přednášky
smlouva č.071 - J.Kanaloš - jednání
smlouva č.075 - SPCCH DIA - členská schůze
smlouva č.079 - ČMS - členská schůze
smlouva č.082 - Matylda a Tylda - workshop
smlouva č.083 - ČMS - členská schůze