Rada starších

Rada vznikla jako stálý poradní a iniciativní orgán ředitele KSK pro otázky týkající se života seniorů v Liberci. Rada projednává předložené materiály od KSK, z řad skupin zastoupených v Radě, ale i z řad veřejnosti.

Rada má celkem 15 členů v následujícím složení: 12 zástupců Klubů seniorů v Liberci, 1 zástupce za seniory žijící v Domech s pečovatelskou službou, 1 ambassadorka projektu Sen-Sen a 1 zástupce za Svaz důchodců České republiky.

Statut Rady starších

Jednací řád Rady starších

 

Členové Rady starších

Předseda

Irena Jirásková (klub Etika – Slušnost)

Místopředsedové

Pavel Vyslyšel (klub Pohoda)

Petr Černý (kluby v Domech s pečovatelskou službou)

Další členové

Milena Vachová (klub APM 1)

Květa Přibylová (klub Opera)

Stanislava Pavlíčková (Svaz důchodců ČR)

Slavomíra Fejklová (klub Nisa)

Růžena Šmídová (klub Pod Střechou)

Hana Musilová (klub Radost)

Marie Adolfová (klub Elán)

Zdeněk Brožek (klub Parta z Vesce)

Hana Janků (klub Jizerka)

Jana Krejzlová  (klub Jeřáb)

Olga Preclíková (ambassadorka projektu Sen-Sen)

Zdeňka Marešová (klub Sestřičky)

Ludmila Novotná (klub Jiřinky)