Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Kontakt se věnuje provozování volnočasových aktivit pro děti od roku 2008. Kroužky jsou určeny dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 6–15 let bez ohledu na etnický původ, a to bezplatně.

Cílem volnočasových aktivit je:

  • motivace a aktivizace dětí prostřednictvím činností, které jsou pro ně z důvodů nepříznivého sociálního prostředí těžko dostupné a které rozvíjejí jejich schopnosti a motivují je ke vzdělávání,
  •  rozvoj osobnosti dětí, sociálních dovedností a respektování jejich individuality formou her, návštěv různých kulturních akcí, turistických vycházek, exkurzí apod.
  • prevence rozvoje sociálně patologických jevů, poskytnutí správného vzoru žádoucího sociálního chování, podpora sociálního začlenění těchto dětí.

LETÁK ZDE

PŘIHLÁŠKA ZDE

PŘIHLÁŠKU NA DOUČOVÁNÍ VYPLŇUJE LEKTORKA PŘÍMO SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI V RODINĚ. Formulář přihlášky na doučování zde

Bližší informace o jednotlivých kroužcích můžete získat na telefonním čísle u vedoucích kroužků nebo na tel.: 485 244 985, 731 643 358
E-mail: veronika@ksk.liberec.cz

 

Moderní tance

Oblíbený taneční kroužek ve stylu moderního tance, je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let. Probíhá každou sobotu od 14.00 do 16.00 hodin (začátečníci – mladší) a od 16.00 do 18.00 hodin (pokročilí – starší) v tanečním sále KSK. Vedoucí kroužku je Andrea Bendíková (tel.: 735 951 076).

Taneční kroužek Amare Čhave

Kroužek tradičních romských tanců je určen dětem ve věku od 6 do 15 let. Probíhá každou neděli od 10.00 do 13.00 hodin (začátečníci) a také v neděli od 13.00 do 16.00 hodin (pokročilí), v tanečním sále KSK. Vedoucí kroužku je Dana Demeterová (tel.: 606 860 584).

Dovedné ruce

Kroužek malování, šití, ručních prací a vaření, je určen pro dívky i  zručné chlapce ve věku od 6 do 15 let. Probíhá každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v 5. patře KSK. Vedoucím kroužku je Mgr. Anna Dařbujanová (tel.: 775 023 552).

Karate

Kroužek pro děti (chlapce i dívky) ve věku od 6 do 15 let, které mají rády sportovní aktivity a chtějí se dozvědět něco o sebeobraně. Probíhá každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin v tanečním sále KSK. Vedoucím kroužku je Jaroslav Vlček (tel.: 736 212 329).

 

Doučování hrou

Procvičování, opakování nebo i  vysvětlování učiva prvního stupně ZŠ, které je pro děti problematické, či jen potřebují pomoci s jeho pochopením, to vše formou hry. Doučování je určeno pro děti ve věku od 6 do 10 let. Probíhá každou středu od 14.00 do 16.00 hodin v 5. patře KSK a 2 hodiny týdně také v terénu dle domluvy s lektorkou. Vedoucí kroužku je Veronika Dlabolová (tel.: 776 622 785).