Program PRŮVODCE

CÍL PROGRAMU
Vytvoření skupiny průvodců, kteří budou ve svém volném čase a bez nároku na odměnu provádět návštěvníky Liberce po městských prohlídkových okruzích nebo po významných objektech města.

PROFIL DOBROVOLNÍKA
•    Osoba starší 18 let
•    Zdravotní způsobilost, psychická odolnost, fyzická zdatnost
•    Slušné vystupování, příjemný vzhled, vstřícnost ke klientům
•    Dobrý vztah k městu, dobrá znalost města
•    Schopnost vzdělávat se, schopnost srozumitelně předávat informace
•    Schopnost samostatné práce s klienty
•    Komunikativnost

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU
•    Úspěšné absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
•    Splnění požadavků přijímající organizace
•    Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS
•    Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

ÚLOHA DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU
Dobrovolník se podílí jako průvodce na realizaci vybraných akcí, které Liberec pro veřejnost organizuje (Dny evropského kulturního dědictví, Dny otevřených dveří v různých objektech města, oslavy významných výročí města) nebo působí jako průvodce městskými prohlídkovými okruhy.

ČASOVÁ NÁROČNOST ČINNOSTI
Průvodce pro jednorázové akce – několikahodinová až celodenní účast. Plán akcí vytváří přijímající organizace a předává ho vysílající organizaci. Akcí je několik během roku.
Průvodce pro prohlídkové okruhy- celoroční pravidelná činnost v intervalech dle dohody mezi přijímající a vysílající organizací v řádech několika hodin na jednu akci.

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU
Území města Liberec

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS.

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
Statutární město Liberec.