Program DÍTĚ A KNIHA

CÍL PROGRAMU

Cílem dobrovolnického programu je podpořit mezigenerační porozumění mezi seniory a dětmi předškolního věku, vést tyto děti k lásce ke knize.

 

PROFIL DOBROVOLNÍKA

  • Osoba seniorského věku
  • Přiměřená zdravotní způsobilost, psychická odolnost a fyzická zdatnost
  • Slušné vystupování, příjemný vzhled, srozumitelný přednes, vstřícnost
  • Spolehlivost a důvěryhodnost
  • Komunikativnost
  • Ochota dále se vzdělávat

 

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO PROGRAMU

  • Absolvování vstupního pohovoru s koordinátorkou pro dobrovolnictví
  • Trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
  • Absolvování vstupního školení pro dobrovolníky Komunitního střediska

KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

  • Uzavření smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s Komunitním střediskem

KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

 

Úloha dobrovolníka v programu

Dobrovolník přichází za dětmi do mateřské školy, aby jim zde za přítomnosti učitelky mateřské školy četl pohádky či příběhy z dětských knih, a tím děti vedl nejen k lásce ke knize, ale také k mezigeneračnímu porozumění.

 

Časová náročnost činnosti

1x týdně na 1 hodinu

 

MÍSTO REALIZACE PROGRAMU

Mateřské školy nacházející se na území Liberce

 

VYSÍLACÍ ORGANIZACE

Komunitní středisko Kontakt, p. o. Liberec – Dobrovolnické centrum AMIKUS.