Dokumenty

Základní dokumenty organizace

Rozpočet organizace

Výběrová řízení

Výroční zprávy Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o.

Zápisy z dozorčí rady Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Přehled agend – GDPR

Dotazy v roce 2016