Podzimní školení dobrovolníků Dobrovolnického centra AMIKUS

V pátek 21. září proběhlo v letošním roce druhé školení dobrovolníků, kteří se rozhodli pod hlavičkou Dobrovolnického centra AMIKUS věnovat dětem v Dětském centru Liberec či v libereckých mateřských školách, seniorům a duševně nemocným lidem. Z pozvaných 13 dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví se jich školení zúčastnilo 9. Celé školení bylo v režii Heleny Prchlíkové, koordinátorky dobrovolnického centra, která po krátkém přivítání všech přítomných předala slovo paní Marii Matějíčkové, zástupkyni ředitele Kontaktu, která krátce pohovořila o činnosti organizace. Následovalo přestavení nejen realizovaných dobrovolnických programů, ale přítomným byly také vysvětleny základními pojmy, se kterými se v dobrovolnictví mohou setkat, jako je role vysílající či přijímající organizace, role koordinátorky a kontaktní osoby a také s rolí dobrovolníka. Dále proběhlo představení vybraných spolupracujících organizací. O Dětském centru Liberec krátce pohovořila jeho paní ředitelka, Mgr. Jindřiška Korečková, Centrum zdravotní a sociální péče představil sociální pracovník organizace, Bc. Petr Šašek a o Botanické zahradě Liberec promluvila paní Milada Škodová. Následovalo představení Jedličkova ústavu v Liberci, kterého se ujal Bc. Václav Šmejcký. Ten také přítomným prakticky ukázal, jak manipulovat s mechanickým vozíkem a seznámil je se základními zásadami jak komunikovat s člověkem s postižením, jak být na tuto činnost oblečený apod. Po předešlých prezentacích následovala krátká přestávka na občerstvení, které pro přítomné zajistil Kontakt. Po té se ujala slova paní Michaela Kirschová z Červeného kříže, která v následující hodině přítomným předala rady spojené s praktickými ukázkami k základům poskytování první pomoci v situacích ohrožujících život klienta, podle kterých by se měl každý dobrovolník řídit při výkonu své dobrovolnické činnosti. Dobrovolníci obdrželi pokyny jak postupovat při bezvědomí, epileptickém záchvatu, civilizačních chorobách, u malých dětí při vdechnutí drobného předmětu apod. Povídání bylo doplněno ukázkou masáže srdce, umělého dýchání, což si dobrovolníci mohli také vyzkoušet na figuríně. Poslední dvě hodiny školení byly pod vedením PaedDr. Jiljí Novotný, který přítomným vysvětlil, co znamená slovo supervize, jak naše společné supervize budou probíhat a co od nich mohou očekávat. Následovalo povídání o tom, proč se chci dobrovolnictví věnovat, co mi dobrovolnictví může dát, ale také brát, společně jsme rozebrali rizika dobrovolnictví a možná zneužití dobrovolníků ze strany klientů.

Dobrovolníci si ze školení odnesli plno nových informací, poznatků a také složky s připravenými materiály, které mohou využít ve své dobrovolnické činnosti.

Školení dobrovolníků je podpořeno Nadačním fondem TESCO v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Editor tohoto článku