Na bruslích po celý rok – Kontakt pořádá kurzy bruslení pro děti!

Vážení rodiče, milé děti,

Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. připravilo pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 6-15 let na tento podzim projekt, který má rozvíjet kladný vztah ke sportu a podpořit děti ve vhodném trávení volného času formou kurzů inline a ledního bruslení. Projekt je realizován za finanční podpory Nadace AGROFERT, Libereckého kraje a Nadačního fondu Hlas srdce společnosti RENOMIA, a. s.

Konat se budou 2 kurzy (1x inline brusle a 1x lední brusle). Děti si mohou vybrat, kterého kurzu by se rády zúčastnily – vzhledem k omezené kapacitě je však nutné vybrat si pouze jeden kurz (buď kolečkové brusle – inline a nebo brusle lední). Jednoho kurzu se může zúčastnit maximálně 10 dětí, přičemž podmínkou je vyplnění závazné přihlášky a pravidelná docházka na kurz.  Přihlásit se lze osobním vyplněním tištěné přihlášky, kterou zájemci obdrží u koordinátorky projektu Bc. Veroniky Dufkové (viz kontakty níže). Kurz je zdarma a zahrnuje veškeré náklady (tj. lektorné, půjčovné, jízdné, menší svačina a úrazové pojištění).

Kurzy budou probíhat následovně:

KURZ INLINE BRUSLENÍ (kolečkové brusle):

Kurzy inline bruslení budou probíhat v září a říjnu 2018 – tréninky se budou konat ve sportovním areálu ve Vesci – Liberec. V případě nepřízně počasí bude zajištěn náhradní program. Termíny a časy:

tréninky

sraz

rozchod

Sobota 22. 9. 2018Neděle 23. 9. 2018Sobota 6. 10. 2018Neděle 7. 10. 2018 8:00hod., terminál MHD Fügnerova ul., pod hodinami, stanoviště autobusu č. 24, směr Doubí sídliště 13:00hod., terminál MHD, Fügnerova ul., pod hodinami

 Co si vzít s sebou na trénink: vhodné sportovní oblečení, malý batůžek a dostatek pití, dle počasí pláštěnku. Vše ostatní zajistíme my.

KURZ LEDNÍHO BRUSLENÍ:

Kurzy ledního bruslení budou probíhat v říjnu a listopadu 2018 – tréninky budou v Home Credit aréně Liberec. Termíny a časy:

tréninky

sraz

rozchod

Sobota 13. 10. 2018Sobota 20. 10. 2018Sobota 27. 10. 2018Sobota 3. 11. 2018Sobota 10. 11. 2018 7:30hod., před OC Delta, před pekařstvím Bláha na Fügnerově 10:30hod., terminál MHD, Fügnerova ul., pod hodinami

 Co si vzít s sebou na trénink: vhodné sportovní oblečení, malý batůžek a dostatek pití, dle počasí pláštěnku. Vše ostatní zajistíme my.

   

V případě zájmu o účast Vašeho dítěte v tomto projektu je nezbytné vyplnit přihlášku. Tu si můžete vyzvednout v sídle Komunitního střediska Kontakt Liberec na adrese Palachova 504/7, Liberec 1, 5. patro (budova bývalé Lidušky naproti OC Plaza). Upozorňuji, že podmínkou účasti je předání podepsané přihlášky s aktuálním telefonním spojením na zákonného zástupce. Kapacita přihlášených je max. 10 dětí/kurz – Vaše dítě může být v průběhu projektu při neomluvených absencích z projektu vyloučeno a nahrazeno dalšími zájemci.

Editor tohoto článku