Červnová “Dobrokavárna”

V úterý 26. června se dobrovolníci sešli v „Dobrovokavárně“, aby si společně poseděli při kávě a něčem dobrém na zub. Dnešní kavárna se nesla v slavnostnějším duchu, protože se jednalo o poslední neformální setkání dobrovolníků před létem. Po přivítání koordinátorka poděkovala dobrovolníkům, kteří pomáhali při personálním zajištění úspěšného chodu celorepublikové konference k dobrovolnictví, kterou Kontakt pořádal minulý týden, a předala jim jako poděkování růžičku. Dále následoval přípitek a následující dvě hodiny strávili přítomní v příjemné atmosféře. Dobrovolníky přišel také pozdravit pan Michael Dufek, ředitel Kontaktu.

Velké poděkování patří paní Janě Fryčové za úžasný perník, který vlastnoručně pro ostatní upekla. Přejeme všem dobrovolníkům pohodové prožití letních měsíců, načerpání nových sil do další dobrovolnické činnosti a těšíme se na naše další společné setkání spojené s opékáním vuřtů a hrou pétanque, které se uskuteční koncem srpna.

Editor tohoto článku