Supervize dobrovolníků

V pondělí 28. května a v úterý 5. června proběhly supervize dobrovolníků pro jednotlivé dobrovolnické programy. Pondělní supervize byla prioritně určena pro dobrovolníky z programů Dítě, Dítě a kniha, úterní zase pro dobrovolníky z programů Handicap, Senior, Duše a Kamarád. Do obou skupin byli také pozváni zástupci spolupracujících organizací. Obě supervize probíhaly podle stejného scénáře. Po krátkém přivítání koordinátorkou a jejím informování přítomných o novinkách z dobrovolnictví, dostal slovo PaedDr. Jiljí Novotný, pod jehož vedením proběhly následující dvě hodiny. Protože na supervizích se objevily nové tváře, tak v první hodině se přítomní představili, sdělili něco krátce o sobě, co je k dobrovolnictví motivovalo, v jakém programu a jak dlouho jako dobrovolníci pracují. V druhé hodině každý přítomný obdržel obrázek „profesního stromu“, ve kterém hledal sebe a svého klienta, po té i postavení supervizora a koordinátorky.

Na závěr supervize koordinátorka dobrovolnického centra poděkovala všem přítomným za účast na supervizi a popřála jim načerpání nových sil v nastávajících letních měsících.

Editor tohoto článku