Vyhlášení Dobrá duše 2017

Vyhlášení výsledků šestého ročníku projektu Dobrá duše se uskutečnilo 13. Června v pražském klášteře Minoritů svatého Jakuba, který již neodmyslitelně patří k tradici tohoto projektu. Stejně tak k ní patří i dlouholetí patroni projektu, Vladimír Hron, Aleš Cibulka a pak i ředitelka nadace Krása pomoci, Taťána G. Kuchařová. Mezi partnery projektu se pak již od počátků řadí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologické centrum a také společnost HARTMANN – RICO a.s.

Projekt Dobrá duše probíhá ve dvou kategoriích. První je určena jednotlivcům, druhá potom institucím, které s dobrovolníky pracují. Hlavním cílem Dobré duše je podporovat seniory v tom, aby i v pozdějším věku zůstali aktivními a věnovali svůj volný čas těm seniorům, kteří ze zdravotních či sociálních důvodů nemohou trávit své stáří v kruhu rodiny. Možnost podávat přihlášky do Dobré duše mají všechny instituce, které se aktivně věnují práci s dobrovolníky a systematicky vytvářejí podmínky pro jejich další rozvoj. Tyto instituce mohou zároveň hlásit i své aktivní dobrovolníky nad 60 let do kategorie jednotlivců

Letos se do projektu zapojil 30 jednotlivců a 21 institucí z celé České republiky. Do projektu se přihlásilo také Dobrovolnické centrum AMIKUS, které funguje při Kontaktu a jeho koordinátorka Helena Prchlíková nominovala paní Kristína Morávková, která působí jako dobrovolnice v keramické dílně „Burianka“ v domě s pečovatelskou službou Burianova. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila koordinátorka dobrovolnického centra, která převzala Čestné uznání jak pro Kontakt, tak také pro dobrovolnici, která se z důvodu své nemoci na vyhlášení nemohla osobně dostavit.

Editor tohoto článku