Klub Šlapeto na další vycházce

S přicházejícím jarem vyrazil klub Šlapeto kolem Veseckého rybníka a procházku si užilo celkem 23 seniorů.

Editor tohoto článku