Klub RADOST v Hodkovicích nad Mohelkou

Dne 10.4.2018 klub RADOST realizoval svůj dlouhodobý záměr, navštívit místo svého mládí jedné své členky-Hodkovice nad Mohelkou. Nejprve přijala členky klubu starostka města. Po přivítání a seznámení s historií města je odvedla do 1.stupně radniční věže, který zároveň slouží i jako archív písemností a dalších cenností. Po jejich prohlídce některé členky vylezly až na samý vrchol věže, k hodinovému stroji. Potom se klub odebral na komentovanou prohlídku místního kostela. Následovala prohlídka místního hřbitova a potom se šlo na oběd do nedaleké restaurace. Po obědě si členky klubu prohlídly další zajímavosti, jako místo, kde stávala 1.Česká škola. Pod naučnou stezku pod Kalvárií a kolem stávající školy T.G. Masaryka se dostali zpět do centra města a tím byl tento výlet ukončen.

Za klub RADOST napsal pan Michal Abraham.

 

 

Editor tohoto článku