Březnové supervize dobrovolníků

Od letošního roku přistoupil Kontakt z důvodu velkého počtu dobrovolníků na realizaci supervizí ve dvou termínech pro dvě skupiny z programů, které si jsou skladbou klientů podobné. V úterý 13. března se sešli dobrovolníci z programů Dítě a Dítě a kniha, v pondělí 19. března to byli dobrovolníci z programů Senior, Handicap, Duše a Zvířecí kamarád. Do obou skupin byli pozváni také zástupci spolupracujících organizací z daných programů. Obě supervize probíhaly ve stejném duchu. Po krátkém přivítání koordinátorkou a jejím informování přítomných o novinkách z dobrovolnictví, dostal slovo PaedDr. Jiljí Novotný, pod jehož vedením proběhly následující dvě hodiny. V obou skupinách si dobrovolníci vybírali dvě asociační (obrázkové) karty, ve kterých vidí odpovědi na následující otázky. První karta měla vypovídat o tom, “jak se mám, co v současnosti prožívám v osobním či pracovním životě” a druhá karta měla vystihnout to, “jak se cítím v roli dobrovolníka, co v současnosti v této roli prožívám”. Po té následovalo vyprávění jednotlivých přítomných o svých kartách, co jednotlivé symboliky z karty vyjadřují v jejich životě. Karty byly vždy posílány po kruhu k nahlédnutí přítomným účastníkům. V povídání o druhých kartách pan Jiljí Novotný vždy rozebral situace v dobrovolnictví, o kterých přítomní hovořili.

Na závěr supervize koordinátorka dobrovolnického centra poděkovala všem přítomným za účast na supervizi a popřála jim bezstarostné prožití nastávajících svátků jara a pozvala je do „Dobrokavárny“, kterou pro ně připravuje ve čtvrtek 19. dubna v Centrálním klubu seniorů Kontaktu.

Editor tohoto článku