Školení dobrovolníků – průvodců

Ve středu 7. března se v Kontaktu uskutečnil odborný seminář pro dobrovolníky – průvodce, na kterém se přítomní seznámili s nově připraveným okruhu pro letošní rok pod názvem „Století osmiček v Liberci“. Na úvod přítomné krátkým slovem přivítal pan Michael Dufek, ředitel Kontaktu a po té se ujala slova paní Pavlína Sacherová z Informačního centra v Liberci, která dobrovolníky seznámila s organizačními záležitostmi pro letošní rok a v krátké prezentaci představila základní informace k připravenému okruhu. O odbornou část se postaral PhDr. Lubor Lacina, který měl velice zajímavé povídání o moderních dějinách města Liberec, o století osmiček od roku 1928 až po současnost. Součástí letošního okruhu bude prohlídka interiérů Naivního divadla v Liberci, o němž se dobrovolníci dověděli důležité informace i zajímavosti, kterých při svých výkladech jistě využijí.

Druhý seminář je organizován ve spolupráci s Naivním divadlem v Liberci a bude se konat 22. března od 16.00 hodin.

Editor tohoto článku