Nabídka majetku k prodeji

Nabízíme k prodeji níže specifikovaný  majetek organizace. Více informací u paní Angely Hudské, koordinátorky pro ekonomiku, majetek, dotace a projekty na tel. 485 244 994 nebo na emailu angela@ksk.liberec.cz

nabídka majetku 

Editor tohoto článku