Poděkování dobrovolníkům za celoroční práci

V pondělí 4. prosince připravilo Dobrovolnické centrum AMIKUS slavnostní rozloučení s rokem 2017, a to jak pro dobrovolníky, tak také pro zástupce spolupracujících organizací. Záštitu nad tímto setkáním tak jako předešlé roky převzal PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch. Setkání proběhlo v překrásném prostředí obřadní síně liberecké radnice. Po krátkém uvítání a představení hostů předala koordinátorka dobrovolnického centra Helena Prchlíková slovo panu Ivanu Langrovi, který poděkoval přítomným dobrovolníkům za to, co pro druhé dělají. Dále k dobrovolníkům pohovořil pan Michael Dufek, z jehož úst zaznělo poděkování za celoroční dobrovolnickou činnost ve prospěch druhých a pro Kontakt. Následovalo předání ocenění přítomným dobrovolníkům, kteří z rukou pana Michaela Dufka přebrali certifikáty s odpracovanými hodinami za rok 2017, malé věcné ocenění předal pan David Pastva a růži obdrželi dobrovolníci od pana Jillji Novotného. Po ocenění dobrovolníků následovalo poděkování směrem k zástupcům spolupracujících organizací, které přednesl pan Michael Dufek a ten jim také předal jako díky za spolupráci růži s odznáčkem Kontaktu.  K slavnostní a pohodové atmosféře večera přispělo i vystoupení skupiny Náhodná setkání.

Po společném focení se přítomní přesunuli do vedlejší místnosti, kde pan ředitel Kontaktu pronesl přípitek a pozval přítomné k malému pohoštění.

Dobrovolnické centrum AMIKUS děkuje všem dobrovolníkům a zástupcům spolupracujících organizací za dosavadní spolupráci a přeje pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Editor tohoto článku