Podzimní supervize dobrovolníků

V úterý 10. října se dobrovolníci sešli na supervizi společně se supervizorem PaedDr. Jiljí Novotným, s koordinátorkou DC Helenou Prchlíkovou, a zástupci spolupracujících organizací, s Mgr. Annou Vereščákovou za Dětské centrum Liberec, Bc. Helenou Kubíkovou za Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou a Bc. Petrem Šaškem za CZaSP Liberec. Dobrovolníci se nejprve od koordinátorky dověděli novinky a organizační záležitosti dobrovolnického centra AMIKUS a pak již supervizi řídil Dr. Novotný. Dnešní supervize byla hodně o představivosti dobrovolníků, protože dostali za úkol popsat DOBRO (stvoření) a po té VOLNIČENÍ (nestvůra). Smyslem tohoto popisu bylo, aby si dobrovolníci uvědomili, že ke klientům přináší nejen lásku,klid, moudrost, pochopení, ale mohou také sklouznout k nevědomému ublížení jako je např. prosazování si svých potřeb apod. V druhé části supervize, si každý přítomný vytáhl karu s poselstvím a jeho úkolem bylo popsat, zda se toto poselství v současném životě u něj naplňuje či nikoliv. Po té si sdělili, na co se v nejbližší době těší. Závěrem Koordinátorka poděkovala přítomným za účast na dnešní supervizi a pozvala je na slavnostní setkání dobrovolníků, které se uskuteční 5. prosince v obřadní síni liberecké radnice.

Tato supervize byla letos poslední, proto děkujeme supervizorovi Dr. Novotnému za jeho spolupráci a těšíme se na další setkávání v příštím roce.

Editor tohoto článku