Pomoc dobrovolníka v Holanech

V pátek 8. září začal víkendový pobyt dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, který Kontakt pro ně pořádal v Holanech. Mezi táborovými vedoucími byl také Matěj Kovalevský, dobrovolník Dobrovolnického centra AMIKUS, který si práci s těmito dětmi vyzkoušel již v srpnu, kdy v rámci příměstského tábora s nimi byl v libereckém bazéně. Pan Matěj se v dobrovolnickém centru jako dobrovolník věnuje seniorům, ale jak bylo
v Holanech vidět, tak dokáže být i skvělým kamarádem pro děti školního věku.
Děkujeme tímto panu Matěji Kovalevskému za pomoc s dětmi na víkendovém pobytu
v Holanech a v libereckém bazéně.

Editor tohoto článku