Ohlédnutí za festivalem cizinců a národnostních menšin 2017…

Pomyslnou “tečkou” za letními prázdninami se stal 6. ročník festivalu cizinců a národnostních menšin s podtitulem “Liberec – jedno město pro všechny”, který se konal – tradičně – poslední srpnový čtvrtek, letos 31. 8. 2017 na nám. Dr. E. Beneše, v samém “srdci” města, od 14.00 do 18.00 hodin. Také letos nabídl festival návštěvníkům velice bohatý a netradiční program. Pro širokou veřejnost jej připravilo Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji (CPIC). Záštitu nad akcí přijal náměstek hejtmana Mgr. Pavel Svoboda a náměstek primátora PhDr. Mgr. Ivan Langr.

Festival byl zahájen úvodním slovem nejen organizátorů akce, ředitelem Kontaktu Bc.  Michaelem Dufkem a vedoucí CPIC Žanetou Kaprasovou, ale také milými slovy náměstka hejtmana a náměstka primátora (viz výše). Úvod festivalu patřil také veřejnému prohlášení s názvem Tady jsem doma – provolání proti xenofobii, pod kterým je od 31. 8. 2017 podepsáno 15 signatářů, jež tvoří významné liberecké osobnosti (mezi nimi také ředitel Kontaktu Bc. Michael Dufek) a podpořit jej může i veřejnost. Více informací ZDE.

Poté už na návštěvníky během celého odpoledne čekal pestrý kulturní program na pódiu a také výborné ochutnávky od celkem 14 zúčastněných cizineckých komunit, které na území Libereckého kraje žijí. Letos návštěvníci mohli ochutnat národní pochoutky těchto komunit (celkem 14): Indie, Kazachstán, Vietnam, Uzbekistán, Čečensko, Mongolsko, romská komunita, Rusko, Gruzie, Arménie, Bělorusko, Francie, Moldávie a Ukrajina. Kromě ochutnávek měli návštěvníci možnost setkat se se zástupci těchto komunit, dozvědět se něco víc o jejich kultuře i zvyklostech a rodné zemi a navázat užší kontakt.  Na náměstí mohli návštěvníci shlédnout opravdu pestrý netradiční program, který prolínal celé odpoledne. Vietnamská komunita se prezentovala prostřednictvím tzv. “Dračího tance”, který doslova uchvátil všechny přítomné a také zatančily vietnamské ženy s nacvičenou choreografií a (nejen) nádhernými slaměnnými klobouky. Návštěvníci se mohli zúčastnit soutěžního kvízu a vylosovaní šťastlivci vyhráli krásné věcné ceny. Dále bylo k vidění vystoupení mongolských zpěváků a hudebníků, na klávesy zahrála arménská hudebnice a také zatančily děti tanečního souboru Amare Čhave, jež prezentovaly pohybově nadanou romskou komunitu, Celý odpolední program prolínaly vstupy dixielandové kapely s příjemnou a pohodovou hudbou O. V. J. Dixie, které navozovaly tu správnou uvolněnou atmosféru. Indická komunita ukázala návštěvníkům, jak se váže sárí a děti zdramatizovaly pohádku o řepe. Program byl doplněn o zajímavou ukázku mateřské řeči jednotlivých komunit, které na festivalu figurovaly. Festival si nenechalo ujít na téměř 2000 návštěvníků všech věkových kategorií. Samotnému festivalu, který byl určen široké veřejnosti, předcházela dopolední panelová diskuze, která se konala za účasti hostů – odborníků nejen z libereckých organizací a institucí zabývajících se otázkami integrace. Panelová diskuze probíhala od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 202 v budově historické radnice. Jejím cílem bylo především informovat a podporovat networking, ale také diskutovat a zamyslet se nad celou problematikou integrace a s ní spojenými otázkami z pohledu vzdělávání cizinců, statistických údajů a možností financování integračních aktivit. Mezi prezentujícími byli zástupci: Policie České republiky mjr. Mgr. Nataša Janoušková, metodik základního vzdělávání Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Luděk Tesarčík, vedoucí vedoucí odd. integrace a informací Odboru azylové a migrační politiky MV PhDr. Helena Dluhošová, vedoucí oddělení azylu a přesidlování Odboru azylové a migrační politiky MV Mgr. Pavel Novák a projektová koordinátorka (zahraniční vztahy) Sdružení pro integraci a migraci Eva Čech Valentová. Podrobný výčet prezentovaných témat naleznete níže ve fotogalerii.

Velice si ceníme veškeré podpory a pomoci, které se nám dostalo při organizaci této akce, rádi bychom proto touto cestou poděkovali Krajskému úřadu Libereckého kraje za finanční podporu, statutárnímu městu Liberec za mediální podporu a vstřícnost,  společnosti FCC, s.r.o. za odvoz komunálního odpadu, firmě Libea za laskavé zapůjčení vlajek národností, které se festivalu zúčastnily a samozřejmé také zástupcům komunit, kteří se postaraly o přípravu ochutnávek a kulturního programu a pracovníkům Kontaktu a CPIC za organizační zajištění festivalu. Tito všichni se významně zasloužili o podobu festivalu, který (jak doufáme) byl i letos opravdu netradičním, ale především obohacujícím zážitkem pro stovky lidí, kteří se jej zúčastnily. Poděkování patří také prezentujícím a účastníkům dopolední panelové diskuze. Níže nabízíme fotografie z průběhu celého festivalového dne a už nyní se těšíme na další ročník akce.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

 

 

 

 

 

Editor tohoto článku