Navázání nové spolupráce v programu Dítě a kniha

Po předešlých jednáních pozvala koordinátorka dobrovolnického centra AMIKUS paní Ivetu Blažkovou, ředitelku mateřské školy Delfínek, do Kontaktu, aby dne 22. srpna společně s panem Michaelem Dufkem, ředitelem Kontaktu, podepsala dohodu o spolupráci v dobrovolnickém programu Dítě a kniha, na základě které od září začnou do mateřské školy docházet naše dobrovolnice – „pohádkové babičky“ číst dětem před spaním pohádky. Podpisem této dohody má Dobrovolnické centrum AMIKUS navázanou spolupráci se dvěma libereckými mateřskými školami a to MŠ Hvězdička a MŠ Delfínek. Pevně věříme, že v budoucnu o dobrovolnický program Dítě a kniha projeví zájem více libereckých mateřských škol a naše „pohádkové babičky“ budou i jejím dětem před spaním číst pohádky a rozvíjet tak nejen kladný vztah dětí ke knize, ale hlavně mezigenerační vztahy mezi dětmi předškolního věku a dobrovolníky seniorského věku.

Editor tohoto článku