Závěrečný táborák

V pondělí 21. srpna 2017 se konala poslední rozlučková aktivita příměstského tábora Prázdniny ve městě – závěrečný táborák. S dětmi jsme se ze sídliště v Rochlici rozjeli do centra Liberce – na dvůr Kontaktu, kde bylo pro děti připraveno ohniště i tradiční špekáčky… a také spousta her a na závěr překvapení :-)

 

S dětmi jsme si naposledy zahráli různé pohybové, prostorově nenáročné hry, ale také hry na rozvoj logického uvažování a hry, které děti bavily průběžně po celé léto. Děti si opekly výborné špekáčky a občerstvily se, společně jsme zhodnotili celý program tábora, co se komu nejvíce líbilo a také zavzpomínali na vtipné momenty, které jsme společně zažili. :-)

Před samotným návratem na sídliště a posledním rozchodem jsme se s dětmi rozloučili předáním drobných odměn za účast, které byly převážně tvořeny školními pomůckami. Děti měly z drobností radost, byly vděčné a za program, který jsme pro ně připravily, upřímně děkovaly.

Také my bychom chtěli vyjádřit poděkování za podporu a spolupráci, a to především těmto subjektům a organizacím:

Nadaci Albert a Statutárnímu městu Liberec za finanční podporu, bez které by projekt nemohl být v takovém rozsahu a podobě realizován,

Městské policii Liberec za přípravu zajímavého setkání se strážníky a program na dětském dopravním hřišti v rámci samostatných aktivit tábora,

31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec za velmi motivační a adrenalinový zážitek z exkurze v libereckých kasárnách

a také všem dalším, kteří nám umožnili připravit pro děti tak pestrý a atraktivní program; dobrovolníkovi Matěji Kovalevskému z DC Amikus, všem zúčastněným lektorům za jejich zodpovědný přístup, trpělivost a vlídné projevy vůči dětem a také všem příznivcům a zastáncům, kteří nám pomáhali s propagací projektu.

Věříme, že se za rok bude díky laskavé podpoře moct uskutečnit další, již VIII. ročník. Přejeme všem dětem hezký zbytek léta a těšíme se naviděnou!

Tým KSK

Projekt Prázdniny ve městě 2017 je podpořen Nadačním fondem ALBERT v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 a Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

 

Editor tohoto článku