Exkurze do horních kasáren

V pátek 18. srpna 2017 jsme společně s dětmi vyrazili na velmi zajímavou a zábavnou exkurzi za libereckými vojáky 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec do Kasárny Jana Žižky (Horní kasárna) v Liberci. Pro děti si tu vojáci připravili program plný adrenalinu, poznávání vlastních fyzických možností i vlastností, kterými by každý voják měl disponovat. Na programu bylo několik disciplin, mezi kterými můžeme zmínit např. pohyb mezi laserovými paprsky, překročení lávky (hra o týmové důvěře), procvičování rozhodnosti – podběhnutí lana, výskok z místa, ale také nácvik vázání ambulančního uzlu aj.

Děti se v netradičním prostředí setkaly s profesionály, které znají jen z televizních filmů a nebo reportáží médií, mohly se dozvědět mnoho informací ze života vojáků a také tuto možnost patřičně využily při doptávání se na různé podrobnosti. Děti se také učily správnému postoji vojáka v pozoru, jak je důležité dbát povelu a být skutečná jednotka. Dopoledne tak strávily aktivně a zároveň poučně a motivačně! :-)

Velké poděkování za zprostředkování této zkušenosti našim dětem patří celému týmu  31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec za věnovaný čas a ochotu! Věříme, že díky této aktivitě mnoho dětí zažilo neopakovatelné zážitky!

Projekt Prázdniny ve městě 2017 je podpořen Nadačním fondem ALBERT v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017 a Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

 

 

Editor tohoto článku