Setkání s rodiči a dětmi

V soboru 17. června 2017 Kontakt pro děti z tanečních kroužků Amare Čhave a Moderní tance, které se ve školním roce 2016/2017 věnovaly nácviku tanečních choreografií a rozvíjení svých pohybových schopností a dovedností, připravil setkání v rámci rozloučení se školním rokem spojené s vystoupením pro rodiče a opékání špekáčků jako symbolické rozloučení. S dětmi v tomto školním roce pracovaly lektorky Dana Demetrová (Amare Čhave) a Jan Kima s manželkou (Moderní tance). Náštěvníci si mohli prohlédnout zázemí tanečního sálu a s lektory si popovídat, koordinátorka jim také nabídla další připravované projekty pro děti, které Kontakt v současné době chystá.

Setkání se konalo od 10.00 hodin v zrcadlovém sále Kontaktu a zahájila jej koordinátorka V. Dufková, která přítomné přivítala a setkáním provázela. Děti postupně střídavě vystoupily se svým připraveným programem a bylo skutečně na co se dívat. Vystoupily totiž jak nejmladší děti, které se teprve zdokonalují v tanečních technikách, ale i nejstarší, již zkušení tanečníci, kteří mají rytmus v těle a jejich taneční kroky reprezentovaly oba kroužky a úsilí věnované tréninkům během roku velmi hrdě. Závěrem vystoupení sklidili všichni vystupující velký potlesk a na rodičích bylo vidět, že jsou na své děti pyšní a mají radost, že se tanci věnují a mají možnost rozvíjet své nadání.

Po ukončení hlavního programu bylo ještě pro návštěvníky na zahradě připraveno posezení a opékání, které naštěstí nezhatilo proměnlivé počasí. Děti si pochutnaly na špekáčcích, během opékání si vyměnily dojmy z vystoupení a po 12.00 hodině bylo setkání ukončeno.

Poděkování za pomoc s přípravou a realizací opékání patří dobrovolnici DC Amikus paní Hance Musilové :-)

Níže se můžete podívat na fotografie zachycující průběh dopoledne.

Editor tohoto článku