Jarní supervize dobrovolníků

V pondělí  13. března se dobrovolníci a zástupci spolupracujících organizací sešli poprvé v roce 2017 na supervizi dobrovolníků, která se uskutečnila v prostorách Kontaktu. Po krátkém přivítání koordinátorkou a sdělení novinek z oblasti dobrovolnictví, dostal slovo PaedDr. Jiljí Novotný, pod jehož vedením proběhly následující dvě hodiny. Ten využil dotazníku, který dobrovolníci obdrželi při příchodu na supervizi a pozastavil se s nimi nad jednotlivými otázkami. Každý přítomný obodoval na stupnici od 1 do 5, jak se cítí a přidal také vysvětlení, proč zvolil dané číslo. V druhé části dobrovolníci měli možnost sdělit informace ke své dobrovolnické činnosti. Společně jsme se zamysleli nad rolí dobrovolníka, koho dobrovolník nahrazuje, co pro klienta znamená, co dobrovolník od dobrovolnictví a od klienta očekává apod.

Na závěr supervize koordinátorka  poděkovala všem přítomným za účast na supervizi a popřála jim bezstarostné prožití nastávajícího jara. Celé dvě hodiny se nesly v přátelském duchu.

Editor tohoto článku