Nejlepší čtenářská babička

Dobrovolnického centrum Amikus nominovalo do soutěže “Nejlepší čtenářská babička” dvě dobrovolnice (Věru Veverkovou a Marii Syrohovou) z programu Dítě a kniha. Tuto soutěž pořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci v rámci celostátní kampaně Březen – měsíc čtenářů. V pondělí 20. března se v malém sále vědecké knihovny v Liberci uskutečnilo neformální setkání u kávy, na které byly pozvány nejen nominované „čtenářské babičky“, ale také ti, kteří je nominovali. Na úvod se ujala slova paní Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny, která přivítala přítomné a představila 7 nominovaných babiček. Po ní se ujala slova paní Michaela Valterová, která přečetla jednotlivé nominace. Jako zpestření dnešního setkání bylo řešení čtenářských kvízů a rébusů. Následovalo pohodové vyprávění při kávě a zákusku, při kterém měly možnost přítomné babičky povídat ostatním o své čtenářské činnosti, jak pro děti či dospělé, tak také o knihách, které čtou nejraději. Na závěr proběhlo vyhlášení 3 babiček, které postoupily do krajského kola. Mezi vyhlášenými byla vybrána paní Věra Veverková, dobrovolnice Dobrovolnického centra AMIKUS, dále Anna Sadílková a Eva Vaníčková.

Editor tohoto článku