Vernisáž výstavy Tady jsem doma v liberecké knihovně

Komunitní středisko Kontakt, p. o. ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci uspořádalo pro návštěvníky ve středu 15. března 2017 od 18.00 hodin vernisáž putovní výstavy “Tady jsem doma” se zajímavým doprovodným program. Již od 1. března 2017 po celý měsíc je výstava k prohlédnutí vystavena ve 2. patře knihovny v prostorách před velkým konferenčním sálem.

Vernisáž zahájila ženská část sboru Zničehonic s názvem Divoženky svým pěveckým vystoupením za hudebního doprovodu sbormistra Jaroslava Koutského. Poté se ujali slova postupně ředitel Kontaktu Bc. Michael Dufek, náměstek primátora města Liberce PhDr. Mgr. Ivan Langr a ředitelka knihovny Mgr. Blanka Konvalinková, kteří přítomné přivítali, výstavu představili a popřáli návštěvníkům příjemný kulturní večer. Pan náměstek předal přítomným tvářím výstavy a speciálnímu hostu (postavě z dokumentu, který se promítal v rámci programu večera) pí. Gordaně Momičové, kteří na vernisáž dorazili, květinu jako poděkování. Po úvodním slovu následovalo promítání již zmiňovaného dokumentárního filmu “Ženy od vedle”, jež zachycuje příběhy 4 žen, které opustily bývalou Jugoslávii. Dokument pro tuto akci zajistilo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI Praha), kterému tímto děkujeme.V dokumentu ženy hovoří o tom, jaký pro ně byl proces integrace v České republice poté, co opustily svou rodnou zem a přibližují divákovi, nejen co vše musely překonat a zvládnout, ale i co jim dělá v životě radost a zda se “u nás” opravdu cítí “doma”. Tyto silné příběhy zanechaly v divácích opravdu hluboké emoční zážitky. Na konec, pro odlehčení, vystoupila ještě mužská část sboru Jektet, která příjemně zakončila oficiální doprovodný program. Ředitel Kontaktu p. Dufek poté pozval přítomné k prohlídce výstavy a k degustaci ochutnávek, které pro tento večer připravili zástupci vietnamské a arménské komunity žijící v Liberci. Během závěrečné části vernisáže tak návštěvníci při prohlídce panelů a vzájemné diskuze i se samotnými osobnostmi z výstavních panelů ochutnali pravé domácí vietnamské závitky, arménské sýrové taštičky a vynikající medovník, nebo se mohli osvěžit čerstvým ovocem.

Věříme, že program návštěvníky nejen zaujal a bavil, ale také mezilidsky sblížil a poučil. Akce se zúčastnilo na 80 osob všech věkových kategorií, různého původu, vyznání i kulturních zvyklostí. Akce tak splnila účel celé výstavy – spojovat lidi a zvyšovat vzájemnou toleranci.

Projekt je realizován pod záštitou náměstka primátora města Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje a Statutárního města Liberec.

Projekt byl realizován ve spolupráci se Statutárním městem Liberec, Krajským úřadem Libereckého kraje a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Editor tohoto článku