Krajští přivítali výstavu „Tady jsem doma“

Spolu s náměstkem hejmana pro řízení rezortu sociálních věcí Mgr. Pavlem Svobodou přivítal návštěvníky vernisáže výstavy „Tady jsem doma“ také koordinátor pro národnostní menšiny Václav Strouhal, DiS. Vernisáž se konala 1. února 2017 od 13.00 hodin v prostorách vestibulu Krajského úřadu v Liberci. Úvod vernisáže se nesl ve znamení národního tance vietnamských žen se slaměnými klobouky a vějíři, jejichž umělecký přednes byl okouzlující a dodal celé příležitosti na exotičnosti. Po vystoupení následoval proslov pana náměstka Svobody, který konstatoval, že je rád, že se podařilo uskutečnit projekt, který ukazuje, že mezi námi žijí lidé s odlišným původem, kteří jsou úspěšní v tom, co dělají. Krátce k návštěvníkům promluvil také ředitel Kontaktu Bc. Michael Dufek, který zdůraznil, jak dlouhý to byl proces celý projekt zrealizovat, a to především z toho důvodu, že ne všichni oslovení potenciální zástupci komunit, měli odvahu se zapojením do projektu zviditelnit na veřejnosti. Mezi těmi, kteří se přišli podívat, byly i samotné tváře výstavních panelů. Návštěvníci se tak mohli osobně setkat např. se sólisty baletu Marií Gornalovou a Alexeyem Yurakovem, tlumočnicí Lien Hoangovou, spisovatelkou Irenou Eliášovou aj. Jistě to byl pro všechny zajímavý zážitek. Po předání květin a pozornosti jako poděkování tvářím výstavy, byly všichni návštěvníci vyzváni k prohlídce výstavy a drobnému občerstvení, které pro ně bylo připraveno.

V prostorách vestibulu Krajského úřadu v Liberci bude výstava k vidění po celý únor 2017, kde si ji mohou zájemci nerušeně prohlédnout.

Projekt je realizován pod záštitou náměstka primátora města Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje a Statutárního města Liberec.

Projekt byl realizován ve spolupráci se Statutárním městem Liberec, Krajským úřadem Libereckého kraje a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Editor tohoto článku