Křesadlo 2016

V úterý 6. prosince proběhl již 6. ročník slavnostního předání cen pro Liberecký kraj Křesadla 2016 v prostorách restaurace Střelnice v Jablonci nad Nisou. Slavnostního předávání se kromě nominovaných dobrovolníků a jejich hostů zúčastnili představitelé Libereckého kraje, města Jablonce nad Nisou, zástupci hlavního sponzora, Severočeské vodovody a kanalizace Teplice a spoluorganizátorem udílení cen byl již třetím rokem Český červený kříž Jablonec nad Nisou.

Myšlenka ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia, proto o historii udílení ceny Křesadlo krátce pohovořil její představitel Jiří Tošner. Ten přítomným křesadlo, jehož autorem je umělecký kovář Jaroslav Zíval, ukázal a předvedl, jak křeše, stejně jako i dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Po té byli na pódium postupně zváni ocenění dobrovolníci. Mezi šesti oceněnými byl také dobrovolník Dobrovolnického centra AMIKUS, Matěj Kovalevský, kterého na Křesadlo 2016 nominovala koordinátorka dobrovolnického centra pro jeho neobyčejnost, výjimečnost a krásný vztah k seniorovi, za kterým docházel po dobu dvou let. Vzhledem k tomu, že se v součastné době pan Kovalevský zdržuje pracovně v Německu, cenu za něj přebrala koordinátorka dobrovolnického centra AMIKUS, paní Helena Prchlíková.

Editor tohoto článku