Poděkování dobrovolníkům za celoroční práci

V úterý 29. listopadu připravilo Dobrovolnické centrum AMIKUS slavnostní ohlédnutí za rokem 2016. Vzácným hostem byl PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch, který nad akcí převzal osobní záštitu. Setkání proběhlo v překrásném prostředí obřadní síně liberecké radnice. Po krátkém uvítání a představení hostů předala koordinátorka dobrovolnického centra Helena Prchlíková slovo náměstkovi primátora Ivanu Langrovi, který poděkoval přítomným dobrovolníkům za to, co pro ostatní nezištně vykonávají. Dále k dobrovolníkům pohovořil Bc. Michael Dufek, ředitel Komunitního střediska Kontakt, z jehož úst také zaznělo poděkování za celoroční práci a poděkování zástupcům spolupracujících organizací.

Po slovech díků a chvály koordinátorka dobrovolnického centra zvala jednotlivé dobrovolníky k přebrání certifikátů s počtem odpracovaných hodin za rok 2016 a jako malé poděkování každý obdržel věcný dar a květinu. Poděkování z úst koordinátorky zaznělo i k přítomným zástupcům spolupracujících organizací a jako projev díku obdrželi z rukou Ivana Langra a Michaela Dufka kalendář a květinu.

K slavnostní a pohodové atmosféře večera přispělo i vystoupení mužského pěveckého sboru Jektet, který zazpíval několik písní ze svého repertoáru.

Na závěr slavnostního setkání pronesl ředitel Kontaktu přípitek a pozval přítomné k malému pohoštění.

Dobrovolnické centrum AMIKUS děkuje všem dobrovolníkům a zástupcům spolupracujících organizací za dosavadní spolupráci a přeje pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Editor tohoto článku