Výstava “Tady jsem doma” úspěšně zahájena

V úterý 22. listopadu 2016 od 18.00 hodin v prostorách Nového magistrátu v Liberci byla slavnostně zahájena vernisáž zajímavé výstavy, která nese příznačný název “Tady jsem doma”. Tento projekt, který se uskutečnil pod záštitou náměstka primátora Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra, připravilo Komunitní středisko Kontakt a Statutární město Liberec spolu s dalšími partnery, kterými byl Krajský úřad Libereckého kraje a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Výstava zachycuje tváře a příběhy celkem 15 pozoruhodných osobností, které žijí převážně v Liberci či na území Libereckého kraje, přičemž tyto osobnosti zastupují dohromady 12 různých komunit a byly pečlivě vybírány a oslovovány napříč spektrem jejich pracovního uplatnění i původu. Vernisáž zahájil úvodním slovem a poděkováním ředitel Kontaktu Bc. Michael Dufek spolu s náměstkem priomátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem za laskavé pomoci tlumočnice PhDr. Ivany Pekařové, M. A. z Technické univerzity v Liberci. Po úvodním projevu následovalo strhující vystoupení libereckého souboru bicích nástrojů Aries pod vedením Mgr. Sergije Grigorenka, které sklidilo obrovský úspěch a návštěvníky doslova nadchlo. Poté se mohli návštěvníci osvěžit a občerstvit, celou výstavu si důkladně prohlédnout a dokonce se setkat a popovídat si se samotnými zástupci z výstavních fotografií, kteří na vernisáž dorazili.

Pro všechny to byl  příjemný večer a milá společenská událost, která jistě splnila myšlenku, kterou si dala původně do vínku, a to podpořit tolerantnější soužití ve společnosti bez ohledu na etnické rozdíly.

Výstava je nyní pro veřejnost k prohlédnutí umístěna ve vestibulu Nového magistrátu ve Frýdlantské ulici v Liberci, kde bude možné ji vidět až do konce ledna 2017. Poté se na celý únor 2017 přestěhuje na Krajský úřad Libereckého kraje a v březnu 2017 si ji budou moci prohlédnout i návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Děkujeme všem partnerům a příznivcům, díky kterým mohl být projekt i samotná vernisáž realizována. Poděkování patří především: Statutárnímu městu Liberec, Krajskému úřadu Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovně v Liberci, Bílým Tygrům Liberec, s. r. o., pí. Martině Petráškové, p. Milanovi Bejblovi, členům Rady pro cizince, národnostní menšiny a další etnika při Kontaktu a všem dalším, kteří se podíleli na projektu.

Editor tohoto článku