Vernisáž výstavy “Tady jsem doma”

Řadu měsíců probíhaly přípravy zajímavého projektu Výstava fotografií s osobnostmi komunit žijících v Libereckém kraji, na jejíž realizaci se spolu se Statutárním městem Liberec podílelo Komunitní středisko Kontakt, p. o. spolu s dalšími partnery, kterými jsou Krajský úřad Libereckého kraje a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Přípravy vyvrcholí slavnostní vernisáží této výstavy, která se uskuteční v úterý 22. listopadu 2016 ve vestibulu Nového magistrátu v Liberci (ul. Frýdlatská) a její program bude zahájen v 18.00 hodin. Vernisáž je veřejná a návštěvníci se jí mohou zúčastnit zdarma. Součástí jejího programu bude hudební vystoupení souboru bicích nástrojů Aries pod vedením vynikajícího hudebníka Mgr. Sergije Grigorenka.

Projekt je zajímavý mj. tím, že jednotlivé fotografie spojuje jedna myšlenka. Výstava představuje zástupce jednotlivých komunit národnostních menšin, které žijí v Libereckém kraji a v různé míře u nich proběhla, či probíhá, úspěšná integrace do majoritní společnosti. Každá osobnost výstavy je společnosti něčím přínosná, ať už se jedná o zástupce se zemí původu naší vlasti vzdálenější či bližší, kulturně a etnicky podobnější či rozdílnější. Výstava zachycuje tvář a příběh patnácti osobností zastupujících celkem 12 komunit, které se mnohdy museli vydat a překonat svoji vlastní komfortní zónu, aby vstříc obavám, strachu či nejistotě, šli za lepším životem a přívětivějšími životními podmínkami a možnostmi. Aby získali více svobody, zabezpečili sebe i své děti a získali spokojenější život v novém domově, kterým se pro ně stal právě Liberecký kraj. Další zajímavostí výstavy je, že mezi autory fotografií můžete najít i jednu z tváří výstavy a dozvědět se více o jeho životě v České republice. Je jí známý liberecký fotograf původem ze Sýrie Ibrahim al Sulaiman.

Na vernisáž výstavy srdečně zveme všechny, kteří chtějí zažít příjemný, multikulturní večer ve společnosti pozoruhodných osobností a dozvědět se spoustu informací nejen o životech aktérů výstavy, ale i o jejich zemích původu a tamní kultuře.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Projekt je realizován pod záštitou náměstka primátora města Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje a Statutárního města Liberec.

 

Editor tohoto článku