Libercem projede celorepubliková putovní expedice k 5. Ročníku MaRS 2016

11. října 2015
14:00 – 16:00 Pohybová krokovací aktivita
16:00 – 19:00 Workshop s besedou
Letos v březnu se po celé republice konal Maraton cvičení pro lidi s roztroušenou sklerózou (RS), kterého se účastnilo více jak tisíc lidí s RS. Na podzim přichází Nadační fond Impuls s novou myšlenkou, najít zbývajících 16 000 lidí, kteří se léčí s RS, ale na letošní Maraton nedorazili. Heslem akce je: IMPULSU to nedá, 16 tisíc hledá. Až je všechny najdeme, na Maraton zajdeme.
Akce je tedy postavena na čísle 16: trvá 16 dní, má 16 zastávek po celé republice, ujede se 16 set km, aktivně se zapojí 16 pacientů, denně se ujde 16 tisíc kroků (měřených pomocí krokoměru, na podporu myšlenky pohybu jako součást terapie RS). Pacienti a veřejnost se tak dozví o myšlenkách Maratonu MaRS, komplexním přístupu k léčbě, aktivitách místních pacientských sdružení (tzv. Rosek) a RS center a sami se budou moci osobně zapojit do pohybové krokovací aktivity.
Do Liberce dorazí expedice v neděli 11. října a své zázemí bude mít v Aerobic Studiu Endorfin, v Pražské ulici, stejně jako v březnu na Maratonu MaRS. Organizátoři slibují zajímavý program, do kterého se může zapojit celá rodina. Ve 14.hod se vyrazí ze studia Endorfin do ulic Liberce a pomocí krokoměru se ujde celkem 16 tisíc kroků. Po návratu z procházky se v Endorfinu uskuteční beseda s fyzioterapeuty, psychoterapeuty, lékaři a zástupci pacientských sdružení. Tématem besedy bude hlavně cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou MaRS a život s roztroušenou sklerózou a její komplexní léčba. Smyslem akce je, aby se pacienti a jejich blízcí více sdružovali, navzájem se podporovali, nebáli se pohybu a různých aktivit, a aby se také veřejnost dozvěděla více o tom, jak se žije s roztroušenou sklerózou.
Jako doprovodný program jsou připraveny ukázky cvičení pod vedením fyzioterapeutů a také budete mít možnost si vyzkoušet trénink mozku pomocí počítače neboli kognitivní rehabilitaci.
Vstupné na akci je dobrovolné.
Akce se koná pod záštitou KÚ  Liberec, na jejím organizačním zajištění se podílí regionální organizace Unie Roska ČR – Roska Liberec, v čele s paní Ing. Veronikou Borkovcovou.
www.roskaliberec.cz

plakát akce

Editor tohoto článku