Den otevřených dveří Kontaktu v bývalé galerii

Historicky zajímavých prostor vily Johanna Liebiega mladšího, liberecké veřejnosti známé jako budova bývalé galerie, využilo Komunitní středisko Kontakt pro svůj letošní Den otevřených dveří. Tato významná akce, jejíž cílem bylo veřejnosti všech věkových skupin představit Kontakt v celé škále jeho činnosti, tj. v nabídce nejrůznějších aktivit, které nabízí od dětského věku až po věk seniorský. Také letošní DOD a s ním i prohlídky historické budovy byly součástí Dnů evropského dědictví, které v sobotu 12. zaří v Liberci probíhalo. Objekt bývalé galerie byl otevřen veřejnosti a ta se v rámci prohlídky budovy mohla seznámit i s činností Kontaktu. Po loňském úspěchu byl letošní DOD prezentován poněkud odlišněji než vloni, letos jsme se zaměřili na “zážitkovou” prezentaci činnosti. V jednotlivých místnostech si návštěvníci mohli vyzkoušet a v praxi se mohli seznámit s různými činnostmi. Nabízely se tak možnosti zahrát si šipky, vyzkoušet si svoji paměť, vyrobit si metodou plstění malé ozdůbky, děti si mohly vyzkoušet různé výtvarné metody, mohly si poslechnout pohádku “od babičky”, prostě každý si mohl vybrat ze široké nabídky to, co ho zajímalo. Souběžně s aktivitami probíhala prezentace činnosti jednotlivých klubů seniorů, klubu zdravotně znevýhodněných mladých lidí K.Li.Ka., zajímavé přednášky probíhaly v přednáškovém sále. Své posluchače našla přednáška o historii rodu Liebiegů a o významných stavbách tohoto rodu v Liberci, zájemci o operu si mohli vyslechnout přednášku o evropské opeře v podání členky klubu Opera. Ředitel Kontaktu Bc. Michael Dufek měl přednášku na téma Co dál s Liebiegovým palácem, ve kterém posluchačům nastínil jednu z možností využití této opuštěné budovy, pro kterou město hledá využití. V prezentaci zaznělo, že by bylo dobré a vhodné, kdyby se z budovy stalo nové sídlo Kontaktu, který by v těchto prostorách mohl liberecké veřejnosti nabídnout širší nabídku aktivit pro větší spektrum obyvatel Liberce. Prezentace se setkala s velkou odezvou. V přednáškovém sále si také zájemci mohli prohlédnout výstavu fotografií, které zapůjčilo k tomuto účelu Hnutí 90 z Prahy a které ukázalo , jak žít i ve vyšším věku aktivně, doma, ve svém prostředí. Celodenní program probíhal také na nádvoří, kde dopoledne hrála pro dobrou náladu hudební skupina Ferles band písničky, které si posluchači mohli zazpívat s kapelou. Na nádvoří se také návštěvníkům představily děti z volnočasového kroužku karate při Kontaktu, své vystoupení předvedla folklorní skupina Jizera, v odpolední části se také představil seniorský pěvecky sbor Matylda a Tyld. Seniorky posluchače nadchnuly i tím, že všem rozdaly malé zpěvníky a tak si každý mohl s nimi zazpívat . Velký potlesk sklidilo také taneční vystoupení seniorek se starým salonním tancem Česká beseda. Také toto taneční seskupení dokázalo, že senioři jsou aktivní i v takovéto, ne zrovna obvyklé aktivitě. Program probíhal i před budovou, kdy se v samostatných vstupech představily seniorky s ukázkami relaxačního cvičení. Po celý den dobrovolní průvodci z Dobrovolnického centra AMIKUS při Kontaktu v půlhodinových intervalech prováděli zájemce budovou i zpřístupněnou zahradou, vše s odborným výkladem.

Co říci na závěr? Letošní Den otevřených dveří Kontaktu se určitě vryje do paměti Liberečanů, protože všem návštěvníkům nabídnul atraktivní a poučný program, včetně výborného pohoštění pro každého, které připravily pracovnice Kontaktu. Nesmíme také zapomenout zmínit i to, že návštěvníci měli možnost ochutnat i stylové sušenky s nápisem Kontakt, které pro ně upekli senioři v DPS Borový vrch.  Jednoznačně můžeme považovat prezentaci činností Kontaktu za úspěšnou a všichni organizátoři věří, že se jméno Kontaktu dostalo hlouběji do povědomí Liberečanů a že podzim ukáže, kolik nových zájemců o jeho činnost se v klubech nebo na akcích objeví.

 

Editor tohoto článku