Festival cizinců a národnostních menšin „Liberec – jedno město pro všechny 2015“

Poslední srpnový čtvrtek se na náměstí Dr. E. Beneše uskutečnil již 4. ročník letního festivalu cizinců a národnostních menšin s názvem „Liberec-jedno město pro všechny“. Tento festival pro liberecké občany zorganizovalo Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. a Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj (CPIC). Záštitu nad festivalem převzal náměstek primátora pro školství, kulturu a sociální oblast PhDr. Mgr. Ivan Langr, který v úvodu diváky společně s ředitelem Kontaktu Bc. Michaelem Dufkem a vedoucí CPIC Bc. Petrou Sovovou přivítal. Po úvodních slovech se již festival i se svým programem rozběhl naplno. Cílem festivalu bylo seznámit Liberečany s životem, historií, kulturními zvyky a s národními kuchyněmi jednotlivých menšin, které žijí na území Liberce a myslíme, že se to bezesporu během kulturního odpoledne podařilo. Liberečané měli možnost každou půlhodinu na stáncích, ve kterých se jednotlivé komunity prezentovaly, ochutnat národní speciality, „pochutiny“ sladké, slané, kyselé, pevné konzistence nebo tekuté, všechny ale výborné. Ke všem nabízeným specialitám byly na stáncích k dispozici recepty, o které byl mezi ochutnávajícími velký zájem. Součástí odpoledne byl i znalostní kvíz o jednotlivých národnostech, ti, kteří se do soutěže chtěli zapojit, mohli správné odpovědi nalézt na informačních materiálech, které byly na stáncích k dispozici. Během odpoledne proběhlo třikrát vylosování úspěšných řešitelů kvízu, kteří byli odměněni malou věcnou cenou. V bohatém kulturním programu se střídali zástupci jednotlivých komunit se svými pěveckými nebo divadelními vystoupeními, celý program byl propojen hudebními vstupy liberecké dixielandové kapely O.V.J. Dixie. Činnost Kontaktu veřejnosti prezentovaly děti z kroužku tradičních romských tanců Amare Čhave, které si za své temperamentní taneční umění vysloužily velký potlesk stejně tak, jako další účinkující. Festivalu také nadmíru přálo počasí, což se pozitivně projevilo na návštěvnosti, i letos můžeme konstatovat, že se na náměstí během festivalu „zastavila“ určitě tisícovka diváků. Nabitý program skončil v 19 hodin posledním hudebním vstupem dixielandu.
A které národnosti se festivalu zúčastnily? Jednotlivé stánky představily zástupce Jordánska, Indie a Pákistánu, Ruska, Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Kazachstánu, Uzbekistánu, Běloruska, Egypta, Moldávie, Čečenska, Romů a Židovské obce.
Za pomoc s realizací festivalu Kontakt děkuje Statutárnímu městu Liberec za finanční podporu z Kulturního fondu, Komunitním pracím za personální výpomoc při organizaci a úklidu během celé akce a po jejím skončení, společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o. za odvoz komunálního odpadu a firmě Libea za laskavé zapůjčení vlajek národností, které se festivalu zúčastnily. Velký dík patří i všem pracovnicím Kontaktu, které se na organizaci tohoto zajímavého festivalu podílely.
Festival určitě splnil to, co si dal „do vínku“ a zcela určitě Liberečany zaujal, což bylo zřejmé z jejich reakcí během celého odpoledne i po skončení festivalu.

Akce byla podpořena Kulturním fondem Statutárního města Liberce.

Editor tohoto článku