Kroužek Amare Čhave má nové kroje

V neděli 2. června vystoupil kroužek Amare Čhave na bohoslužbě Apoštolské církve. Děti přišly touto cestou poděkovat dárcům za finanční příspěvek, díky kterému mohli být zakoupeny nové kroje na tradiční romské tance. Všem přítomným také poděkoval ředitel Kontaktu Michael Dufek za štědrost, která v tomto případě pomohla dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vystoupení sklidilo velký potlesk, a také uznání od pastora církve Stanislava Harta.

Editor tohoto článku